Vatten och avlopp

Vi utför arbeten både med kommunalt och enskilt vatten och avlopp. När vi lägger ledningar för att koppla på till kommunalt vatten anlitar vi en rörmokare för att koppla in ledningen på vattennätet. Vi kan också laga trasiga ledningar, exempelvis när rötter trängt sig in.

För enskilda avlopp krävs någon typ av rening. Slamavskiljning och infiltration har länge varit den förespråkade modellen på Gotland, till vilken det går åt en hel del sand och grus, som blir en allt mer begränsad resurs. Det finns en ny metod för infiltration där man använder plastkassetter som vi jobbar med.

Vi är innovativa och vill gärna hitta nya och bättre lösningar som sparar på naturresurser och är bra för miljön. En metod är att använda mini-reningsverk, vilket gör att man inte behöver någon efterpolering med infiltration. Vi är återförsäljare av både Concleans och BAGAs reningsverk.

Vi har också tagit fram en lösning som gör det möjligt att spola toaletten med sitt eget regnvatten, även om man har kommunalt vatten. Lösningen är godkänd av Region Gotland.

Om du anlitar oss sköter vi handläggningen med ansökningar till Region Gotland och Klart Vatten. Vi tar ansvar för att alla lösningar vi projekterar ska fungera. Vi är noggranna och ligger i framkant vad gäller att ta fram och testa nya lösningar.

Vi fixar ditt vatten och avlopp. Ring mig!

Jag brinner för att hitta lösningar som är bra för alla parter och går igång på utmaningar. Kontakta mig för att prata om ditt nästa projekt eller diskutera möjliga metoder.

Jan-Eric Jansson, arbetsledare
076-827 38 32
jan-eric@brostromsgotland.se