Vägunderhåll

För att livslängd och komfort ska vara optimal, behöver alla vägar underhållas, oavsett om det är grus eller asfalt på dem.

För grusvägar ska du förebygga genom att hyvla minst en gång varje år , då kan du undvika att problem med att stora gropar uppstår. Det ger bra vägekonomi.

Vi på Broströms kan göra enskilda insatser på avrop, men exempelvis vägsamfälligheter tecknar gärna ett abonnemang på underhåll.

Vi är de enda på Gotland som har vägfräsar, med vilka vi kan fräsa upp det hårt packade vägmaterialet och jämna ut det, ofta med tillsats av annat material som förbättrar hållfastheten.

Låt oss göra din väg mer hållbar!

Kontakta mig så kommer jag ut på plats och går igenom, dina behov och önskemål. Vi kan hjälpa till med projektering, ritningar, underlag och hållfasthetsberäkningar. Vi är med dig från idé till färdig väg.

Oskar Broström, arbetsledare
070-230 62 93
oskar@brostromsgotland.se