Stenläggning

Vi utför stenläggning med alla slags stenar – kalkstensflis eller markplattor – och alla typer av murar, främst kalksten.

Vi har lång erfarenhet och bra blick så att vi kan hjälpa till att planera för att det ska bli snyggt och funktionellt. Man behöver tänka på hur tjocka plattor som behövs, hur grundarbetet ska göras och om det behövs kantsten. En parkeringsplats måste tåla mer än en uteplats eller en gång.

Vi kan också rusta upp gamla stenläggningar som spruckit eller satt sig.

Vill du göra fint med sten? Hör av dig till mig.

Kontakta mig för både planering och genomförande. Hör av dig med dina idéer så kan jag hjälpa till att förverkliga dem!

Simon Berg
076-827 38 38
simonberg@brostromsgotland.se