Regnvattentank

Grundvatten är en knapp resurs på Gotland och vi måste se till att ta till vara varje droppe. Genom att gräva ner en regnvattentank från Conclean, som har en smidig och automatisk pumpteknik, kan du ta till vara allt regnvatten från stuprör och annan dränering på din fastighet.

Vi rekommenderar alla kunde som köper pool att även investera i en tank för regnvatten. Man kan också använda vattnet för bevattning så att man kan ha grönt och fint i sin trädgård. En bonus är att vattnet är mjukt så om du har växter som inte trivs med Gotlands hårda, kalkrika vatten kommer de att uppskatta bevattning med regnvatten.

Vi kan också koppla en ledning från tanken till din tvättmaskin eller toastol. Lösningen är godkänd av Region Gotland, också för dig som har kommunalt vatten.

Köp din regnvattentank hos oss så kommer vi ut och installerar den. Sen kan du använda vatten med gott miljösamvete.

Börja samla regnvatten nu!

Kontakta mig så kommer jag till dig och ser vilka förutsättningar som finns att samla regnvatten på din tomt och var vi lämpligen kan placera en regnvattentank.

Fredrik Johansson
076-827 38 30
fredrik@brostromsgotland.se