Miljörivning

Vi åtar oss rivning av exempelvis gamla hus och sommarstugor. När du anlitar oss kan du lita på att vi lämnar efter oss ett fint och städat resultat.

Idag ställs stora krav på sortering av rivningsmaterial. Vi sorterar i fem containrar och kör till deponin. Vi ser till att inga vätskor ringer ut. Ju bättre vi är på att sortera, desto billigare att deponera – det är blandavfallen som är dyra att bli av med.

Vi kan också lämna in smutsigt grus till Roma Grus som har en anläggning för att tvätta grus. Då kan gruset återanvändas.

Vårt uppdrag är inte klart förrän tomten är snygg och prydlig, redo att starta ett nytt husbygge på.

Låt oss ta hand om din rivning!

Ring mig när du vill ha en byggnad riven och uppskattar att det blir en fin och städad yta när vi är klara. Jag kommer till dig, bildar mig en uppfattning och återkommer med ett pris.

Jan-Eric Jansson, arbetsledare
076-827 38 32
jan-eric@brostromsgotland.se