Markstabilisering

Markstabilisering är en växande nisch för Broströms. Vi är ensamma om att erbjuda detta på Gotland och är en av tre utförare i Sverige. I USA kallas detta för ”recycling and soil stabilization” eftersom man använder befintligt material och blandar in stabiliserande material som kalk, cement eller betumen. Metoden är vanlig i Europa, medan vi i Sverige varit vana att alltid kunna använda grus, men det är dags också för oss att återvinna material.

Det här är en metod som används till stora industriytor, flygplatser eller tungt trafikerade vägar, men också när man vill bygga på mark som är instabil – genom att fräsa in lera och jord blir marken mer stabil och man undviker framtida sättningar.

Om vi ska våga oss på att skryta, så är vi ledande på markstabilisation i Sverige och flera av våra uppdrag är på fastlandet.

Ta hjälp av vår expertis!

Kontakta mig så kommer jag ut på plats och går igenom, dina behov och önskemål. Vi kan hjälpa till med projektering, ritningar, underlag och hållfasthetsberäkningar. Vi är med dig från idé till färdig yta.

Oskar Broström, arbetsledare
070-230 62 93
oskar@brostromsgotland.se