Husgrunder

Vi anlägger grunder till all slags nybyggnation. Den görs vanligen med isolerande frigolit som läggs i en form skapad av kantelement eller så gör vi en form och gjuter en platta. Ibland gör vi plintgrund, även kallade torpargrund.

Vi behöver träffa dig på plats för att bedöma markförhållanden. Exempelvis stora stenar eller sankmark kan kräva merarbete.

När du anlitar oss för att anlägga en husgrund ger vi dig en helhetslösning där vi dragit in el, vatten och avlopp. Vi gör allt enligt byggnormer.

Dags att lägga grund? Hör av dig till mig!

Jag brinner för att hitta lösningar som är bra för alla parter och går igång på utmaningar. Kontakta mig för att prata om ditt nästa projekt eller diskutera möjliga metoder.

Jan-Eric Jansson, arbetsledare
076-827 38 32
jan-eric@brostromsgotland.se