Husdränering

Vi utför dräneringar både på gamla och helt nya hus. Det finns ingen standardmetod eftersom det beror på flera faktorer hur vi planerar en dränering, men i princip handlar det om att gräva ut runt grunden, kanske isolera, lägga ner dräneringsrör och sen fylla på med grus.

Det har blivit allt vanligare att man vill ta vara på takvattnet och därför brukar vi ofta få gräva ner en regnvattentank så att kunden sen kan använda vattnet till sin trädgård. Vi säljer tankar av märket Conclean.

Om det är en fastighet med kommunalt vatten behövs det först en ansökan om dagvattenanslutning, då hjälper vi till med ansökan.

Snacka dränering med mig!

Jag brinner för att hitta lösningar som är bra för alla parter och går igång på utmaningar. Kontakta mig för att prata om ditt nästa projekt eller diskutera möjliga metoder.

Jan-Eric Jansson, arbetsledare
076-827 38 32
jan-eric@brostromsgotland.se