Grus- och jordsortering

Att sortera grus och jord är ett bra sätt att återanvända befintligt material. Då får du ut jord, matjord, sand och grus i olika storlekar – beroende på vilken typ av material vi sorterar förstås.

Om du till exempel schaktar av jorden för att bygga ett hus, så kan vi komma dit med vårt mobila sorteringsverk och sortera på plats. Resultatet kan bli jord till gräsmattor och grus till gångar. Tack vare att allt görs på plats blir transportkostnaderna mindre.

Vi kan få ut fyra storlekar/fraktioner på materialet, beroende på hur vi ställer in sorteringsverket, det klarar fraktioner från 2 millimeter upp till 150 millimeter.

Ta vara på jord och grus! Ring mig.

Hör av dig till mig så kommer jag till dig och ser vilka förutsättningarna är, vilket material du vill sortera och vad du önskar få ut av det.

Oskar Broström, arbetsledare
070-230 62 93
oskar@brostromsgotland.se