Sten- och markarbeten i Vibble

Stenarbeten vid tre olika hus i Vibble. Stensättningen ska både smälta in i miljön och framhäva husets kvalitéer. Det gäller att få ett bra samspel mellan raka och böjda linjer.