Stenläggning i innerstan

Broströms har gjort en helt ny plattsättning av innergård och gång samt byggt upp en vacker sittplats med angränsande rosenrabatter. Här användes både kalksten och gatsten.