Utmaning med brant sluttande tomt vid högklint

Läget med den branta sluttning är både utmaning och belöning. Här har Broströms gjort till- och ombyggnationer, renoveringar, markarbeten samt stenarbeten med förändring och förhöjning av marknivåer. Speciallösningar för att säkra husen och stensättningarna i den starka lutningen.