Gasledning från Bro till Arla

Broströms var inhyrda som underentreprenör. Gasledningen sträcker sig från Bro till Arlas anläggning på Skarphäll. Ett exempel på arbete där vi använder grävsystemet för att få precision.