Stenkross

Vår fräs är ett utmärkt redskap för nyanläggning och underhåll av vägar, fräsning av åkermark och för markstabilisering.