Fiskebod vid Fridhem som står emot naturkrafterna

Boden har ett extremt utsatt läge med krafter från både jorderosion, hav och vind. Målet var att bygga ett starkt fundament som ska klara att stå emot naturkrafterna under flera år. I och med att arbetet har utförts inom strandskyddsområde har vi fört en kontinuerlig dialog med länsstyrelsen. Efter höstens stormar gläds vi åt att just den här boden är den som fortfarande har ett stabilt fundament att stå på.