Bättre grusvägar

Hur ofta har du hyvlat av din grusväg för att strax efter finna att samma gamla gropar dyker upp igen?