Bättre grusvägar

Hur ofta har du hyvlat av din grusväg för att strax efter finna att samma gamla gropar dyker upp igen?

När man bara hyvlar av vägen blir den till synes slät, men i själva verket har man fyllt groparna med löst grus.

Vartefter det gruset sjunker ihop, trafiken rullar och det kommer några regnväder, ser vägen snart lika trist ut som innan hyvlingen.

Vi fräser upp slitytan på vägen så att den blir jämnare i sin struktur – nästan inga hårdare eller mjukare partier som kan lägga grund till nya ojämnheter.

Därefter hyvlar vi konturen på vägen så att den blir lite högre på mitten för att regnvatten ska rinna av.

Därefter låter vi en stor vält pressa ihop grusytan så att den blir hård och slät, då håller den länge!

Hyvla regelbundet innan groparna uppstått. Då förblir din grusväg en fröjd att köra på.

Behöver du ha en starkare väg? Lägg till bindemedel. Betongpulver blandas med fräsen till en hård betongyta. Kalkpulver och sten från dina åkrar kan vi krossa och fräsa ihop till en superstark och bra vägyta.